Schoolontwikkeling

Van leerstofgericht naar kindgericht

De laatste jaren lag de focus in het team op passend onderwijs. Hoe kunnen we beter aansluiten bij wat een kind nodig heeft? Dat betekent dat we hebben moeten loslaten dat kinderen in eenzelfde groep hetzelfde aanbod en dezelfde begeleiding krijgen. We noemen deze transitie ‘Van leerstofgericht naar kindgericht’.

Zelfsturing

Ons pedagogisch concept ‘The leader in me’ hielp ons afgelopen jaren om steeds gericht te zijn op het versterken van zelfsturing. Zo hebben we bij jonge kinderen het digitale keuzebord ingevoerd. Uw kind leert op die manier al jong zijn eigen keuzes maken. Voor oudere kinderen zijn er de doelenbladen in de portfoliomap. Zo oefent uw kind om zelf gericht te zijn op de te ontwikkelen doelen en wat ervoor nodig is om deze te behalen.

Schoolplan 2023-2027

We werken momenteel aan de ontwikkeldoelen voor ons nieuwe schoolplan. Deze zullen in elk geval in het teken staan van borgen van wat is ingezet.