Externe vertrouwenspersoon

Ouders die er met de direct betrokkene en en/of de directeur niet uitkomen, kunnen zich wenden tot de externe vertrouwenspersoon van CNS. De externe vertrouwenspersoon is gesprekspartner voor ouders bij de verdere afhandeling van de klacht. CNS maakt gebruik van een vaste externe vertrouwenspersoon: Sonja Tettero. Zij is via de e-mail Sonja@vertrouwenszaken.nl te bereiken of telefonisch via nummer 06-24676470. De externe vertrouwenspersoon heeft geheimhoudingsplicht en behandelt meldingen vertrouwelijk, tenzij ze genoodzaakt is de klacht voor te leggen aan bestuur of landelijke klachtencommissie. De meldingen kunnen gaan over conflicten, seksuele intimidatie, discriminerend gedrag, agressie, geweld en pesten.