Ons team

Team

Mirjam van Ginkel

Groep 1-2a

Werken met jonge kinderen is samen op ontdekkingstocht gaan. Met elkaar bedenken we betekenisvolle activiteiten. Zo komt uw kind op allerlei manieren in aanraking met de wereld om zich heen. Het is een mooie uitdaging om ieder kind tot zijn recht te laten komen en ze te begeleiden in hun ontwikkeling. Dat maakt het werken met jonge kinderen ontzettend boeiend.

Team

Wendy Neuteboom

Groep 1-2a

Geborgenheid, behoeften & verwondering
Het is belangrijk dat we samenwerken aan een veilige sfeer waarin ieder kind zich prettig voelt en tot ontwikkeling kan komen. Ieder op zijn eigen niveau en met verschillende behoeften. We gebruik de natuurlijke nieuwsgierigheid van kinderen en het creëren van verwondering bij het leren en ontdekken van nieuwe dingen. Als leerkracht van de instroomgroep wil ik graag samen met u voor uw kind een mooie start creëren van een leerzame, uitdagende en vooral fijne schooltijd op de Louise!

Team

Corinne Ravenhorst

Groep 1-2b

“Reiskoffertjes vullen” Op hun levensreis verblijven de kinderen acht jaren bij ons op school. Aan mij als leerkracht de opdracht om hen die bagage mee te geven, waarmee ze steeds de volgende stap op hun reis kunnen zetten.
Dat gaat over leren rekenen en foutloos schrijven en zo, maar nog veel meer over ontdekken wie je bent, wat bij jou past en wat jij nodig hebt om optimaal te kunnen leren. Als leerkracht van groep 1/2 komen ze bij ons de school binnen. Ik wil ze graag veiligheid, ruimte en veel plezier bieden als ze aan hun schoolavontuur beginnen.
‘Reiskoffertjes’ van kinderen vullen, daar kom ik elke keer met heel veel passie mijn bed voor uit!

Team

Sylvia Breman

Groep 1-2b

Bij kleuters gaat het leren vooral via spel. Uw kind speelt bij mij in een rijke leeromgeving.  Hierdoor raakt het betrokken bij zijn eigen ontwikkeling. Voor mij is verbinding belangrijk. Ik werk graag aan een goed contact met ouders, kinderen en mijn collega’s. Verder ben ik dol op feestjes en gezelligheid.

Team

Annemieke van der Heide

Groep 1-2c, Specialist Jonge Kind

Met behulp van de ‘7 gewoonten’ werk ik aan de ontwikkeling van de groep en het individu. In mijn lessen is veel aandacht voor sport, dans, knutselen en muziek. Daardoor kunnen kinderen hun talenten ontdekken. Hoe mooi is het als de natuurlijke nieuwsgierigheid zo lang mogelijk vastgehouden kan worden? Als specialist Jonge Kind draag ik bij aan de visie van kleuteronderwijs op de Louise.

Team

Jacoline Barhorst

Groep 1d

Wat een voorrecht om een bijdrage te mogen leveren aan de ontwikkeling van uw kind. Dagelijks zijn er prachtige gesprekjes waardoor er een mooie relatie ontstaat. Ik probeer elke dag elke ieder kind écht te zien. Voor kinderen is het belangrijk om structuur te krijgen, zodat uw kind in een voorspelbaar leerklimaat tot ontwikkeling kan komen. Door mijn bijdrage in de MR werken we aan een goed onderwijskundig en prettig schoolklimaat.

Team

Emily-Joy Oosthoek

Groep 1d, Leerkracht in opleiding

Team

Lobke Mulder

Groep 3a

We werken samen aan een veilige leer- en speelomgeving. Zo kan iedereen op zijn eigen manier groeien. We ontdekken de talenten in ieder kind en zetten die in voor de klas. Zelfstandig zijn vind ik belangrijk: Kinderen kunnen zóveel zelf.  Ze krijgen bij mij dan ook veel verantwoordelijkheid. Met enthousiasme en humor maken we van elke dag een feestje.

Team

Wijke Geurtsen

Groep 3b

Als juf in groep 3 vind ik het fantastisch om bij te dragen aan onder andere het leren lezen en schrijven van uw kind: vaardigheden waar het de rest van zijn of haar leven gebruik van mag maken. Vanuit een positieve relatie wil ik graag bijdragen aan de ontwikkeling van uw kind.

Team

Rebecca Evink

Groep 3b, Leesspecialist

Uw kind leert vaardigheden aan waar hij of zij de rest van het leven wat aan heeft. Dat voelt alsof ik goud in handen heb! Het is een belangrijke taak om de talenten te ontdekken van uw kind en deze in te zetten waardoor uw kind groeit. Ik geniet enorm van de relatie die ik met kinderen op mag bouwen. Zo kan ik naast hen staan en hen helpen in hun ontwikkeling. Daarnaast is het heerlijk om met gitaarbegeleiding muziek te maken en te zingen in de klas.

Team

Annelies Hoste

Groep 4a en 4b

“Kinderen voorbereiden op de toekomst.”
Dat is voor mij één van de belangrijkste dingen van het onderwijs. Ik vind het mooi om de belevingswereld van kinderen te zien. Zo vind ik het mooi om de ontwikkelingen die ze maken te volgen en om de verwondering en oplossingen die zij al of niet in zich hebben te zien. Ik hoop dat kinderen niet alleen heel veel leren van alle vakken, maar ook leren waar ze goed in zijn en hoe ze sociaal met elkaar om kunnen gaan. Zelf zet ik daar graag creatieve lessen en muziek voor in.

Team

Alice Schotanus

Groep 4a

Het is genieten als uw kind zich over van alles en nog wat kan verwonderen. Ik zet de deur naar de wereld voor uw kind graag een stukje verder open door creativiteit, zingen en muziek en thematisch werken in een rijke en veilige leeromgeving.

Team

Joke van den Hurk

Groep 4b, Coördinatie thematisch werken

Het is een boeiende zoektocht om te kijken op welke manier uw kind het beste leert en hoe wij daar als school, en ik als leerkracht, op kunnen inspelen. Bij mij leert uw kind veel via bewegend leren in de lessen. Ik geniet daar enorm van en zie het enthousiasme groeien gedurende de les. Daarnaast ben ik op schoolniveau coördinator van het thematisch leren. Zo werken wij samen aan een rijk leeraanbod voor onder meer het vak wereldoriëntatie.

Team

Eva Busstra

Groep 5a

Ik vind het belangrijk en waardevol om een goede relatie met mijn leerlingen te hebben. Vanuit deze relatie kan ik hen helpen met hun persoonlijke doelen. Ik ben van nature altijd positief en denk in kansen en mogelijkheden. Ik hoop dat kinderen dat voelen zodat zij groeien in zelfvertrouwen.

Team

Eline Heijink

Groep 5b, Leesspecialist

In het onderwijs heb je goud in handen. Ik mag uw kind vaardigheden aanleren waar hij of zij de rest van het leven wat aan heeft. Daarnaast is de relatie en de goede band die we elk jaar weer opbouwen heel belangrijk. Daardoor kan ik naast uw kind staan en kan hij zij in vertrouwen werken aan de eigen ontwikkeling.

Team

Heline Croes

Groep 5b

“Als een kind groeit, groei ik van blijdschap voor het kind.”
Na meer dan 40 jaar heb ik nog steeds een grote liefde voor het vak. Ik geniet nog elke dag van het lesgeven aan zowel de jonge kinderen als de bijna pubers. Mijn brede ervaring zet ik in om oog te hebben voor de mogelijkheden van elk kind. In mijn klas wordt uw kind echt gezien!

Team

Rosa den Bakker

Groep 5b, Leerkracht in opleiding

Team

Monique Markusse

Groep 6a

“Alle kinderen worden sterren als wij ze laten stralen”.
Belangrijk voor mij als leerkracht is om echt oog te hebben voor het individuele kind. Om ze daarin mee te geven dat ze goed zijn zoals ze zijn. Zeker de kwetsbare kinderen hebben een bijzondere plek in mijn hart. Tevens ben ik werkzaam als speltherapeut.

Team

Esther Harlaar

Groep 6a, Leerkracht in opleiding

Kinderen verdienen het om te groeien op een plek waar ze zich gezien en gekend voelen. Ik wil ervoor zorgen dat uw kind weet dat ik altijd naar zijn/haar verhaal wil luisteren. Het is belangrijk om veel tijd te besteden aan het creëren van een positieve sfeer. Samen met de groep genieten we ervan om goede (kring)gesprekken te voeren of met elkaar te zingen.

Team

Henry Udo

Groep 6b

Het is prachtig om te kijken naar het talent van uw kind en het te mogen onderwijzen in zijn of haar ontwikkeling tot de beste versie van zichzelf. Fouten maken mag, daar leren we allemaal van. In de klas is het belangrijk dat we vanuit een open en eerlijke relatie met elkaar optrekken. Voor mijn groep staat centraal dat elk kind leert de ander te respecteren, ook al is iedereen anders.  Verder vind ik het ook leuk om af en toe een potje voetbal te spelen tegen de klas!

Team

Ralph Roskam

Groep 7a

Als leerkracht vind ik het belangrijk dat er aandacht is voor eigen verantwoordelijkheid en zelfstandigheid. Daardoor krijgt een kind steeds meer zelfvertrouwen. We leren iedere dag van en met elkaar. Daarbij mag ik uw kind ondersteunen. In mijn klas staat een goede sfeer voorop. Die creëren we samen met humor en door open gesprekken te voeren. Verder ben ik sportief en geniet ik van het aanbieden van bewegingsactiviteiten.

Team

Clarinda Zonneveld

Groep 7b

Lesgeven is een fantastische mix van cabaret en zorg voor uw kind. De kinderen laten ervaren dat zij het verschil maken voor zichzelf, voor de ander en voor de wereld om zo het beste uit zichzelf te halen. Wij zijn een middel hierin. Het is prachtig om met elkaar te mogen bouwen aan de complete ontwikkeling van uw kind. Dit graag met een flinke dosis humor en gezelligheid in een omgeving waarin uw kind gezien en gehoord wordt en waar je van fouten maken groeit. Ik vind het een voorrecht om uw kind te begeleiden in de laatste jaren van de basisschool, met alles wat daarbij komt kijken.

Team

Marlies Geurtsen

Groep 7b en 8b

“Je mag zijn wie je bent”.
Respectvol met elkaar omgaan is een belangrijke vaardigheid. Ook het open kunnen zijn naar mij en elkaar, zodat we elkaar leren begrijpen en vertrouwen, is een vaardigheid die we ze op de Louise willen meegeven. Daarvoor is een veilige sfeer een voorwaarde. Samen staan we sterker en komen we verder dan alleen. Dit vind ik ook belangrijk om tijdens de lessen aan de kinderen mee te geven. Fouten maken mag, we werken allemaal hard aan onze eigen doelen; ook ik als juf. Als sportcoördinator organiseer ik allerlei leerzame en wisselende activiteiten voor de leerlingen.

Team

Meine Wijnstra

Groep 8a, Rekenspecialist

Met veel enthousiasme en bevlogenheid werk ik in de bovenbouw. Ik bied vaak mijn hulp aan bij het organiseren van leuke onderwijsactiviteiten voor de kinderen en het team. Daarnaast ben ik rekencoördinator en ondersteun ik mijn collega’s bij hun rekenlessen. Zo kunnen zij zich duurzaam ontwikkelen en ontdekken hoe ontzettend gaaf het vak rekenen is!

Team

Jacqueline Staal

Groep 8b

‘’Waarde(n)vol onderwijs met hart voor elk kind!’’
Samen met het team bouw ik al jarenlang aan goed onderwijs op de Louise. Dit doe ik het liefst in de bovenbouw. Het is belangrijk om in een veilige sfeer op zoek te gaan naar de kwaliteiten van uw kind. Een vrolijke noot hoort er ook bij en we genieten samen, onder begeleiding van de gitaar, van samen zingen in de groep. Ik ben dan ook dol op feestjes en gezelligheid.

Team

Marieke Wesseling

Leerkracht – ondersteuning

“Ieder kind is een uniek, waardevol persoon met eigen gaven en talenten”.
Daar gaan we individueel en in de groep naar op zoek. Zo kan uw kind zich ontwikkelen en tot bloei komen. Met veel plezier en energie werk ik in de bovenbouw. Een goede open sfeer in de klas en humor zijn heel belangrijk. Daarnaast bied ik uw kind graag techniek aan. Dit kunt u terugvinden in mijn lessen en in de ateliers.

Team

Annet van Zijl

Ondersteuning van kinderen zorgniveau 2-3

Op de Louise ondersteun ik de leerlingen die extra uitleg en herhaling van de leerstof nodig hebben, bijvoorbeeld op gebied van rekenen of spelling. Deze ondersteuning geef ik individueel of in een klein groepje, altijd in afstemming met de eigen leerkracht. Ik vind het belangrijk om daarbij zo goed mogelijk aan te sluiten bij de mogelijkheden van uw kind, om zo een stimulerende bijdrage te leveren aan zijn of haar ontwikkeling. Het is mooi de twinkeling in de ogen van een kind te zien, als het de leerstof begrijpt en daarmee weer een stap verder komt.

Team

Anita Noorlander

Ondersteuning van meerkunners

Op de Louise mag ik ondersteuning bieden aan leerlingen die meer uitdaging nodig hebben. Mijn drijfveer is om kinderen stof tot nadenken te bieden en momenten van verwondering uit te lokken.  Het beantwoorden van een vraag is best interessant, maar de ontdekkingstocht naar het antwoord toe, is vaak nog boeiender. Ik geniet van de verwondering bij kinderen als ze onverwachte ontdekkingen doen over de wereld. Zo help ik hen om kennis te vergaren en denk- en executieve vaardigheden te ontwikkelen.  Ik geniet intens van mijn werk op de Louise met de kinderen en collega’s.

Team

Angela Lenderink

Coördinatie ICT en studenten

Mijn rol is ondersteunend aan het team. Ik coördineer alles rondom ICT en ontwikkel ook lesmateriaal voor de bovenbouwgroepen. Daarnaast ben ik het aanspreekpunt voor al onze PABO-stagiaires (de aankomende leerkrachten) of de BOL-stagiaires (onze aankomende leerkrachtondersteuners). Jaarlijks hebben wij zo’n 12-15 studenten rondlopen. Tenslotte coördineer ik onze Ateliers. Dit is een werkvorm waarbij leerlingen van groep 4 t/m 8 de mogelijkheid krijgen om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen: van koken, techniek tot pianoles en van drama, dans tot graffiti. Met al mijn taken hoop ik werk bij het team weg te nemen, zodat zij zich kunnen richten op hun kerntaak.

Team

Marije Vriend

Invaller

Ik geloof dat leren begint bij een veilige omgeving, iets wat ieder kind verdient. Als leerkracht vind ik het belangrijk betrokken te zijn op de ontwikkeling van uw kind, hen verantwoordelijkheid mee te geven en hen voor te bereiden op de maatschappij van de toekomst!

Team

Mirjam Wichards

Invaller

Team

Janneke Kremers

Administratieve ondersteuning

Na een aantal jaren in het bedrijfsleven te hebben gewerkt, heb ik de overstap naar het onderwijs gemaakt. Op de Louise doe ik de administratieve ondersteuning:  de leerlingenadministratie, de financiële administratie en de personele administratie. In deze afwisselende functie komt álles voorbij. Hier op deze inspirerende werkplek, waar we samenwerken vanuit de ‘7 gewoonten van Stephen Covey’, voel ik mij heel goed thuis.

Team

Dirk Visser

Vrijwillig onderwijsassistent

Twee ochtenden in de week kom ik een aantal kinderen even kort helpen buiten de klas. Met één-op-één begeleiding krijgen zij net wat meer rust tijdens een leesles of een stukje schrijven. Ook ontlast ik het team met allerlei taken, zoals de boodschappen, kopieerwerk en andere hand- en spandiensten. De leerkrachten krijgen dan weer ruimte voor de kinderen en samen zorgen we voor goed onderwijs.

Team

Els Nagtegaal

Vrijwillig onderwijsassistent

Eigenlijk ben ik al juf-af, want ik ben net met pensioen. Maar nu kan ik fijn op de Louise met groepjes kinderen werken zonder alle werkdruk er omheen. Zo doe ik eigenlijk het leukste van het onderwijs: kinderen helpen bij hun ontwikkeling. Geweldig als ze mogen groeien.

Team

Gradus Vondel

Conciërge

Als conciërge op de Louise heb ik een zeer afwisselende baan! Ik probeer alles te repareren wat stuk is, maar ik mag gelukkig ook een heleboel nieuwe dingen maken. Op elke vraag probeer ik een oplossing te vinden. De kinderen vragen ook van alles aan me en zo is elke werkdag weer anders.

Team

Tineke Bosma

Intern begeleider groep 1 t/m 5

“Hoe sterker de boot, hoe minder leerlingen buiten de boot vallen”.
Als intern begeleider heb ik een afwisselend takenpakket. De rode draad is een bijdrage leveren aan een goed pedagogisch klimaat en kwalitatief goed onderwijs. Vroegtijdig signaleren en preventief werken, is belangrijk voor kinderen die meer nodig hebben. Ik ben dan ook veel in groepen aanwezig om leerkrachten daarbij te ondersteunen. Vanuit mijn kijk op de kinderen, zoek ik altijd naar kansen. Ik werk graag samen met collega’s, kinderen en ouders.

Team

Heidi Jansma

Intern begeleider groep 6 t/m 8

Als intern begeleider wil ik mij graag inzetten om vanuit vertrouwen samen te werken met ouders, kinderen en de leerkracht.  Het is belangrijk om goed te luisteren, te observeren, vragen te stellen en planmatig te handelen. Zo kan elke leerling vanuit zelfvertrouwen en met de juiste vaardigheden de toekomst tegemoet gaan.

Team

Euranne van Gorkum

Directeur groep 1 t/m 4

Als directeur van de school mag ik zorgen dat alles goed loopt en iedereen zijn werk goed kan doen. Dat is een dankbare taak, want je krijgt veel terug. Dat geeft energie. Ik word er blij van als ik ontwikkeling zie; bij een kind, een leerkracht of in de schoolorganisatie. Extra bijzonder vind ik de samenwerking met ouders. Zij vertrouwen hun kind zomaar aan ons toe. Dat voelt als een grote verantwoordelijkheid. Ik zal dan ook mijn uiterste best doen om te zorgen dat kinderen met plezier naar school komen en goed in de leerstand zijn. Daar hebben we ouders natuurlijk wél voor nodig, zeker als dit niet vanzelf gaat.

Team

Marieke Knol

Directeur groep 5 t/m 8

“Het mooie aan werken met kinderen is dat zij de nieuwsgierigheid hebben om te ontdekken en te leren tegelijk.”
Als directeur probeer ik het team én de leerlingen elke dag te laten bloeien en stralen. Ik wil hen vertrouwen geven en met hen meedenken over hun eigen doelen, één van de zeven gewoonten van Covey. Het is een prachtige taak om mensen te zien groeien door naast ze te staan. Een fijne relatie en vanuit vertrouwen samenwerken, staan voor mij voorop.