Veelgestelde vragen

Hoe kan ik mijn kind voor deze school aanmelden?

Op de pagina aanmelden van uw kind vindt u verdere informatie over het aanmelden van uw kind.

Wanneer ontvang ik bericht over mijn sollicitatie?

Uw sollicitatie komt binnen bij het CNS-bestuursbureau. Binnen 5 werkdagen zal de afdeling personeelszaken van CNS Ede contact met u opnemen. Als uw sollicitatie is verstuurd in een schoolvakantie zal de reactie volgen binnen 5 werkdagen na aanvang van de eerstvolgende werkdag. U ontvangt direct na het versturen van een sollicitatie via de website een ontvangstbevestiging.

Heeft u nog geen reactie ontvangen? Dan vragen wij u contact op te nemen via 0318 – 693 610 op werkdagen tussen 08.30 en 13.00. U kunt ook mailen naar p&o@cnsede.nl

Wanneer zijn de schoolvakanties?

Op vakanties en vrije dagen vindt u de schoolvakanties. Hiermee volgen wij de landelijke richtlijnen. Ook vindt u hier de studiedagen. Dat zijn dagen waarop teamleden hun kennis vergroten door een gezamenlijke studie te volgen. Uw kind is dan vrij van school.

Ik wil verlof voor mijn kind aanvragen, hoe gaat dat?

U leest meer over het aanvragen van verlof op de pagina ‘ziekte, verlof en verzuim’.

Wat zijn jullie schooltijden?

Onze deuren gaan om 08.20 uur open. Om 08.30 uur starten onze lessen. Het is de bedoeling dat uw kind dan in de klas aanwezig is. Om 14.15 uur is de school uit. Onze allerjongsten, groep 1/2, staan vanaf 14.10u buiten. Zo kunnen zij voor de drukte uit. Uw kleuter blijft bij de leerkracht wachten tot het wordt opgehaald en mag niet zelfstandig naar huis.

Hebben jullie een BSO?

Hiervoor kunt u meer lezen op de pagina ‘opvang buiten schooltijden‘.

Hoe kan ik mijn kind ziekmelden?

U leest meer over het ziek melden van uw kind op de pagina ‘ziekte, verlof en verzuim’.

Hoe kom ik het makkelijkst in contact met de leerkracht?

De snelste manier is via onze oudercommunicatie-app Parro. Leerkrachten lezen deze niet onder schooltijd maar proberen u z.s.m. daarna te antwoorden. U kunt ook de leerkracht mailen, de mailadressen staan in de schoolgids,  of de school bellen. Parro is niet geschikt om inhoudelijke vragen te beantwoorden. Daarvoor vragen wij u de leerkracht te bellen of een afspraak te maken.

Wat moet ik mijn kind meegeven aan eten en drinken?

Op de Louise hebben we hierover afspraken. We zijn een gezonde school. Kinderen nemen groente of fruit mee en een gezond belegde boterham. We drinken voornamelijk water, eventueel melk of karnemelk. Het is niet toegestaan koeken of limonade mee te geven aan uw kind. Lees ons voedingsbeleid met tips en ideeën.

Mijn kind is jarig, hoe wordt dat gevierd?

We maken van iedere verjaardag een feestje. Afhankelijk van de leeftijd is er een feestmuts, versierde stoel of verjaardagssjerp. Aan het begin van het schooljaar dachten alle kinderen mee over de vraag: Hoe vieren we verjaardagen? Er zijn speciale taakleiders benoemd die dit organiseren.  Door de dag heen zijn er allerlei leuke privileges. En ook mag uw kind even langs bij de directeur om een gummetje uit te kiezen. Jarige kinderen trakteren niet, zo bewaken we met elkaar het beleid voor Gezonde voeding.

Mijn kind is aangemeld, wanneer hoor ik iets?

Nadat uw kind is aangemeld, ontvangt u een ontvangstbevestiging per mail.
Tussen de 6 en 8 weken voor de 4e verjaardag nemen we contact met u op. We maken dan een afspraak voor een entreegesprek. Ook plannen we de wendagen. Uw kind mag al 5 hele dagen komen in de 2 weken voorafgaand aan de 4e verjaardag. Dat kan alleen als de groep waarin uw kind start, dat toelaat. Bij het opstarten van een nieuwe groep (bv. na de zomer, of bij een tussentijdse instroomgroep) is de wenprocedure anders.  U wordt hierover tijdig geïnformeerd.

Hoe werkt de Parro-applicatie precies?

Alle communicatie tussen school en thuis gebeurt in de Parro-app.
Deze applicatie kunt u gebruiken op elk device: laptop, tablet of telefoon.
Zodra uw kind start op onze school, krijgt u van de leerkracht een activatielink. Zodra u deze heeft bevestigd kan de app gebruikt worden.
Met de app kunt u berichten sturen naar de leerkracht, de agenda bekijken en zien wie de klasgenoten van uw kind zijn. Ook krijgt u minimaal 2 keer per week een verslagje van wat er in de klas is gedaan en geleerd. Natuurlijk delen we ook foto’s en filmpjes.

Ik wil niet dat er foto’s van mijn kind gedeeld worden. Waar kan ik dat aangeven?

We houden ons aan de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dat betekent dat u actief toestemming moet geven voor het mogen delen van foto’s waar uw kind op staat. In de Parro-app vindt u een overzicht van uw privacy-voorkeuren. Hierin maken we onderscheid tussen het plaatsen van foto’s in Parro (afgeschermde omgeving), op onze website of voor buitenschoolse PR.  Deze voorkeur kunt u op ieder moment aanpassen.

Mijn kind wordt gepest. Wat moet ik doen?

Als u het idee heeft dat uw kind gepest wordt, neemt u zo snel mogelijk contact op met de leerkracht. We onderzoeken dan samen wat er gebeurd is. Het spreekt voor zich dat uw kind aanwezig bij dit gesprek. Soms is er sprake van een misverstand.  Het kan ook zijn dat intimiderend gedrag al langer aan de gang is. Op school maken we onderscheid tussen plagen of pesten. Maar over één ding zijn we het altijd eens: als de ander dit niet leuk vindt,  moet dit zo snel mogelijk stoppen. Het aangeven en respecteren van grenzen wordt dan ook vanaf groep 1 al geoefend. Onze leerlingen zijn daarom over het algemeen heel goed in staat om conflicten goed op te lossen.

Wat wordt er van mij als ouder verwacht?

Zelfsturing (The Leader in me) staat bij ons hoog in het vaandel.  Het is daarom fijn als uw kind dagelijks mag oefenen in vaardigheden: jas open en dicht doen, zelfredzaam zijn op het toilet, de eigen tas in-en uitpakken, deze zelf naar school dragen, naar binnen lopen en aan het werk gaan. Ook bij oudere kinderen merken we nog vaak dat kinderen hun vader of moeder inschakelen om hun ongenoegen over iets te uiten bij de leerkracht. Wilt u uw kind steeds aanmoedigen zich zélf uit te spreken? Natuurlijk verschillen kinderen in de mate waarin dit al lukt. Als volwassenen (leerkrachten en ouders) kunnen we hen hierbij ondersteunen.

Ik wil graag meehelpen op school. Hoe werkt dat?

Alle hulp is welkom. Als u van gezelligheid en feestjes houdt, dan is de Ouder Commissie een goed idee. Wordt u blij van regelen, dan bent u vast geschikt voor klassenouder. Meedenken over beleid en schoolafspraken kan in de medezeggenschapsraad. En ook zijn er diverse werkgroepen: voedingsbeleid, schooltuin, versiercommissie. Heeft u weinig tijd, maar wilt u wel incidenteel een handje helpen? Via de Parro-app wordt er regelmatig hulp gevraagd, bijvoorbeeld om te rijden of begeleiden bij een uitje.

Wanneer zijn er oudergesprekken?

Drie keer per jaar zijn er gesprekken: september (startgesprekken), februari en juni (portfoliogesprekken). Vanaf groep 3 zijn kinderen aanwezig bij deze gesprekken. Vanuit onze visie van persoonlijk leiderschap praten we niet óver kinderen maar mét hen. Zij leren dus al jong om actief betrokken te zijn bij hun eigen ontwikkeling. Voor de meeste kinderen zijn deze 3 reguliere gesprekken genoeg. Voor sommige kinderen is er meer nodig. Er is altijd de mogelijkheid om een extra gesprek aan te vragen. Voor sommige onderwerpen kan het soms handiger zijn, als een kind niet aanwezig is. De reguliere gesprekken zijn onder schooltijd. U kiest met hulp van de Parro-gesprekkenplanner zelf een passend tijdstip uit. Uw kind is die middag dan om 12.00u vrij en komt voor het gesprek terug naar school

Hoe meten jullie de tevredenheid van ouders?

We vragen u met klem om niet te lang rond te lopen wanneer u ontevredenheid ervaart op onze school.
Eens per 4 jaar wordt binnen de stichting CNS, op alle scholen een tevredenheids-peiling uitgevoerd. Dit is voor het laatste gebeurd in januari 2022. Wij zijn dankbaar voor het gegeven dat veel ouders de moeite hebben genomen om deze peiling in te vullen. De rapportage die we als team mochten ontvangen, vervult ons met trots. Het is fijn om te lezen dat u onze school en alle medewerkers zo waardeert. We worden er ook een beetje stil van, aangezien we gewoon ons werk doen. De resultaten en conclusies zijn in het team geanalyseerd.  Ook de MR heeft de resultaten ingezien en besproken. We delen graag met u een samenvatting, deze vindt u bij onze beleidsdocumenten.

Staat je vraag er niet tussen?

Je kan ons dan altijd even bellen 0318 – 693 610.
Of mail ons