Partnerorganisaties

Voor een breed aanbod en de juiste begeleiding werken we samen met een aantal educatieve partners. Samen zorgen we voor de beste begeleiding.

SWV

Ieder kind heeft recht op goed onderwijs. Onderwijs dat past bij zijn mogelijkheden en behoeften. Dat vindt u het liefste dichtbij huis op school. De meeste kinderen op de Louise hebben genoeg aan de basisondersteuning. Soms is er meer nodig. Het Samenwerkingsverband Rijn & Gelderse Vallei koppelt hulpvragen met de juiste kennis en expertise. Om dat te realiseren werken ouders, leerkrachten en specialisten samen. Zo is passend onderwijs mogelijk voor ieder kind.

CvJG

Opvoeden is niet altijd makkelijk. Iedere ouder heeft hierover wel eens vragen. Denk aan alledaagse uitdagingen rond eten, drinken of zindelijkheid, maar ook aan grotere thema’s als relaties en scheiden. Het Centrum voor Jeugd en Gezin Ede (CJG) ondersteunt iedereen met vragen over opvoeden en opgroeien. Bij het CJG werken professionals bij wie u terecht kunt voor informatie, advies, lichte hulp of een goede doorverwijzing. Onze Intern Begeleiders kunnen u in contact brengen met onze School Maatschappelijk Werker (SMW), maar u kunt ook zelf contact opnemen.

Cultura

Een goed cultuuraanbod helpt uw kind buiten kaders te denken en anders te kijken naar de wereld. Als uw kind met de verschillende disciplines van cultuur in aanraking komt, kan het bovendien ontdekken waar hij affiniteit mee heeft. Wellicht schuilt er in uw kind een talent op dit gebied en is het fijn om dit te gaan ontwikkelen.
Samen met Cultura in Ede verzorgt de Louise een aanbod voor theater, dans, muziek, beeldende vorming en media. Soms in de vorm van een lessenserie, soms gaan we naar een museum of een voorstelling. Ook bezoeken we regelmatig met klassen de bibliotheek.

Techno Discovery

In het leer- en ontdekcentrum Techno Discovery kunnen leerlingen met verschillende materialen en technieken experimenteren. De ‘7 Werelden van Techniek’ staan hierbij centraal. Elke groep op de Louise brengt jaarlijks een bezoek aan Techno Discovery. Misschien vormt zo’n les voor uw kind wel het begin van een toekomst in de techniek. De vraag naar technisch geschoold personeel is groter dan ooit. De wereld ligt aan hun voeten.