Ziekte, verlof en verzuim

Ziek melden

Is uw kind ziek? Dan kan het niet naar school. Wilt u in dat geval vóór 8.30u een Parrobericht sturen naar de leerkracht van uw kind?

Is uw kind niet op school zonder dat wij een verlof- of ziekmelding hebben ontvangen? Dan zullen wij u een Parrobericht sturen met de vraag waar uw kind blijft. Dit om zeker te weten dat er onderweg van huis naar school geen narigheden zijn gebeurd.

Verlof aanvragen

Kinderen zijn volgens de wet leerplichtig vanaf de eerste schooldag in de maand na hun vijfde verjaardag.
Tot de 18e verjaardag valt uw kind onder de leerplichtwet. In bijzondere/specifieke gevallen en slechts met schriftelijke toestemming van de directie kunnen een of meer extra vrije dagen worden verleend. We hanteren hiervoor het wettelijk kader.

Een aanvraag voor een vrije dag kan per mail bij de directeur worden aangevraagd. Hiervoor moet een aanvraagformulier voor schoolverlof worden ingevuld. De school moet zich bij het verlenen van toestemming houden aan de regels van de leerplichtwet.