Ouderinformatie

Aanmelden van uw kind

Ouders die op zoek zijn naar een school voor hun zoon of dochter, kunnen een afspraak maken. We zullen dan kennismaken en er is alle ruimte voor uw vragen. We sluiten af met een rondleiding.

Kom kennismaken

Praktische informatie

Wij informeren u graag over de dagelijkse gang van zaken zodat u niet voor onverwachte verrassingen komt te staan. In onze schoolgids vindt u alle praktische informatie. Mist u informatie? U mag altijd contact met ons opnemen.

Schoolgids

Gezonde voeding

Onderzoek toont aan dat gezonde voeding een positief effect heeft op het welbevinden en de prestaties van kinderen. Omdat er op school per week maar liefst 10 eet- en drinkmomenten zijn, is de invloed van school groot. Daarom heeft de Louise het vignet Gezonde School behaald met een themacertificaat op voeding. Dat betekent dat er afspraken zijn over wat we eten en drinken.

Gezonde school

Vakanties en vrije dagen

De schoolvakanties worden jaarlijks afgestemd met het bestuur van CNS Ede en andere onderwijsorganisaties in de gemeente Ede. Naast de vakanties heeft het team ook diverse studiedagen. Op deze dagen is er geen les.

Vakanties en vrije dagen

Ziekte, verlof en verzuim

Het kan gebeuren dat uw kind niet naar school kan komen. Bijvoorbeeld omdat hij ziek is. In dat geval mag u via Parro een bericht naar de leerkracht sturen. Heeft u een bruiloft of begrafenis? Wij ontvangen hiervoor graag een verlofaanvraag. In een enkel geval is het mogelijk ook verlof te krijgen voor een vakantie. Hiervoor hanteren wij de wettelijke kaders.

Ziekte, verlof en verzuim

Opvang buiten schooltijden

Veel gezinnen hebben na schooltijd opvang nodig voor hun kind. De BSO komt uw kind dan ophalen bij school. Heeft u voor tijdens een studiedag opvang nodig? Veel BSO’s bieden deze mogelijkheid tegen betaling, ook als je met hen geen contract voor naschoolse opvang hebt afgesloten.

Opvang buiten schooltijden

Financiën

Door het jaar heen zijn er verschillende uitgaven gepland. Het gaat hier om vrijwillige bijdragen. U leest hier hoe dit werkt met facturen en mogelijkheden voor financiële ondersteuning.

Financiën

Ik heb een klacht. Wat nu?

Hoe we ook ons best doen, waar gewerkt wordt, worden fouten worden gemaakt. Al onze medewerkers staan open voor feedback. Dit helpt ons om onze interne werkprocessen aan te scherpen. We gaan dan ook graag met u in gesprek om de wederzijdse verwachtingen af te stemmen.

Ik heb een klacht. Wat nu?